Sveriges fåglar

Programmet Sveriges fåglar omfattar alla fågelarter som i modern tid är påträffade i Sverige och som anses ha uppträtt sponant, dvs som anlänt till Sverige utan människans hjälp. I programmet ingår 539 fågelarter, alla på bild, och ljudinspelningar på 323 arter (totalt 1111 inspelningar). Totalantalet foton (bilder) är 8695. Bilderna är tänkta att "täcka in" så många förekommande dräkter som möjligt hos våra häckande fågelarter och de vanligaste sträckgästerna men dessutom relevanta dräkter hos rariteterna. Förutom dundräkten hos många fågelarter, så finns foton på flertalet olika dräkter som kan ses ute i naturen. Ljudinspelningar saknas i programmet av ett fåtal svenska häckfåglar såsom tallbit, några änder, några rovfåglar, alkorna samt lapp- och fjälluggla. Ett antal skärmdumpar ger information om vad programmet innehåller. Om du har bilder eller ljud eller annan information att bidra med för att göra programmet mer fullständigt är jag tacksam om du hör av dig. I programmet ingår också en "anteckningsbok" där du kan lägga in varje enskild observation, landskapslistor mm. Om du lägger in ny obs med lokal och landskap hamnar "krysset" automatiskt på detta landskap.

I programmet ingår även en liten "uppslagsbok" med förklaring av olika ornitologiska termer och biologisk information om fåglarna.

Lars Larsson


Om oss

Lars Larsson
Erling Larsson
Lars är urgöteborgare men har under senare år valt att bosätta sig mitt i fågelparadiset Öland. Femtio intensiva fågelår har gett Lars en kunskapsbas, som de flesta av oss skulle behöva några hundra år på sig att införskaffa. Fältornitologi på sju kontinenter, reseledare för otaliga fågelresor, aktiv inom Göteborgs Ornitologiska Förening, mångårig ledamot av SOF´s Raritetskommitté, dignande bokhyllor, genomgång av en ofantlig mängd vetenskapliga artiklar (mycket om genetik) och inte minst arbetet med databasen Birds of the World har gett Lars ett kunnande som spänner över alla världens fåglar. Därtill en mästerlig pedagog som sällan missar tillfället att lära ut något intressant om fåglar, varhelst han möter en nybörjare såväl som den mera erfarne. I detta program om Sveriges Fåglar visar Lars ett smakprov på detta. Erling är 'yngst i gänget', systemutvecklare och har en nyckelroll i att detta program kommit till världen. Sedan 5 år arbetar han inom ett datakonsultföretag i Göteborg. ‘Sveriges fåglar’ är producerat i Filemaker Pro, ett databasprogram som Erling behärskar till fulländning.
Göran Ekström
Jan Andersson
Göran är en av alla Sveriges duktiga fågelfotografer och har fotograferat fåglar sedan 1973. Han gillar att med kameran `fånga små grå` och fåglar i flykten. Göran har fotograferat fåglar på fem olika kontinenter. Uppvuxen och alltjämt boende i Värmland, men har sedan åtskilliga år tillgång till en ministuga på Öland. Jan har en gedigen ornitologisk kunskap såväl inom fältornitologi som teoretiskt. Kunskaper som bygger på 50 års erfarenhet i fält och i fågeltidskrifternas värld, varav 13 år i redaktionen för tidskriften Grus. Jan har skådat fåglar på sex olika kontinenter, men gjorde sina första lärospån i Västergötland där han alltjämt är bosatt. Fotograferar gärna när tillfälle gives